Nacházíte se zde: Domovská stránka > Podpora a servis > Pomoc s mým přístrojem
Pokročilé hledání

Pomoc s mým přístrojem

V této sekci najdete různé rady, připomínky a pomoc s Vaším přístrojem.

 

Měřicí přístroje jsou většinou poměrně složitá zařízení a přestože se výrobci snaží o jejich maximální odolnost a bezporuchový provoz, může se stát, že Váš přístroj nepracuje tak jak by měl. K jeho poruše samozřejmě může dojít. Než ho však odešlete do opravy, zkuste si projít několik následujících jednoduchých kroků, které překvapivě často vedou ke zdárnému výsledku.

PŘI UPLATŇOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH BODŮ VŽDY VYCHÁZEJTE Z POKYNŮ V NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉHO PŘÍSTROJE A DODRŽUJTE VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ A PŘEDPISY. NAPŘ. PŘED ODEJMUTÍM VÍČKA PROSTORU PRO BATERIE A/NEBO POJISTKY ODPOJTE PŘÍSTROJ OD MĚŘENÉHO OBJEKTU, OD NAPÁJECÍ SÍTĚ A VYPNĚTE JEJ.

 Na začátku

 Zkontrolujte, zda nejsou přístroj a jeho součásti, vodiče, měřicí kabely, příslušenství a pod.
 viditelně poškozeny nebo znečištěny.

 V případě poškození přístroj nepoužívejte a odešlete do servisu. 

 Více podrobností obvykle najdete v návodu daného přístroje v sekci BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.

 Přístroj nejde zapnout

 Zkontrolujte, zda je vidlice napájecího kabelu zasunuta v zásuvce (případně i v konektoru přístroje, je-li napájecí
 kabel odnímatelný) a v zásuvce je napětí správné hodnoty.

 U bateriového přístroje zkontrolujte, zda jsou vloženy baterie se správnou polaritou,
 zda jsou baterie nabité a v přístroji nejsou zkorodované kontakty.

 U přístrojů s uživatelsky vyměnitelnými pojistkami zkontrolujte, zda nejsou tyto pojistky přerušeny,
 v případě jejich přerušení je vyměňte za nové stejného typu a hodnoty.
 Pokud se znovu přeruší, je přístroj pravděpodobně poškozen. Odešlete ho na opravu do servisu.

 Některé přístroje mohou mít interní pojistku např. proti přehřátí. Zkuste přístroj odpojit od všech
 měřených obvodů, vypnout a po cca 10 minutách opět zapnout.

 Přístroj jde zapnout,
 ale nepracuje správně

 Pokud jste přístroj přenesli z chladného prostředí do teplejšího, mohlo dojít v přístroji ke kondenzaci vlhkosti.
 Přístroj vypněte a před dalším zapnutím přístroje cca 15 minut vyčkejte, než dojde k vyrovnání teplot
 a odpaření vlhkosti.

 Zkontrolujte, zda máte přístroj zapnutý a nastavený do správného měřicího režimu.

 Zkontrolujte, zda máte použito správné příslušenství, měřicí vodiče a pod.
 a je připojené do správných zdířek či konektorů.

 Zkuste provést měření na jiném obvodu, u kterého znáte hodnotu, kterou byste měl naměřit. 

 Zkuste přístroj vypnout, nechat několik minut vypnutý a zase zapnout.
 U bateriového přístroje bude možná nutné i vyjmout baterie.

 Pokud to přístroj umožňuje, proveďte podle návodu k použití konktrétního přístroje
 nastavení do výchozího stavu (RESET).
 Podle druhu přístroje bude před tím možná vhodné uložit si naměřená data.

 Přístroj REVEXprofi (II)
 
REVEXplus USB
 
nekomunikuje s PC

 Pravděpodobně není správně nainstalovaný ovladač.
 Ve Windows spusťte Správce zařízení a zkontrolujte, jestli je u přístroje REVEX vykřičník.
 Pokud ano, postupujte podle návodu.

 Další rady a postřehy

 Na přístroji máte port RS232 a na počítači USB - řešení

Pokud porucha stále přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní oddělení a sdělte jim informace z informačního štítku: typ přístroje, model, případně také sériové číslo a jakou závadu přístroj vykazuje. Je možné, že se Vám díky této konzultaci podaří závadu odstranit. 

Jestliže jste došli až sem a žádná z uvedených rad nepomohla, zabalte pečlivě přístroj včetně příslušenství, měřicích vodičů, hrotů a pod. a s přesným popisem závady a svými kontaktními údaji odešlete do nejbližšího servisu nebo přímo do naší společnosti. Pokud se jedná o přístroj, který umožňuje ukládání výsledků měření do paměti a jejich pozdější stažení, pak před odesláním do servisu data z přístroje stáhněte!

 

 

Odběr novinek
Naši partneři
  partneri metrel partneri pjp
Spřátelené stránky: partneri rawet