Nacházíte se zde: Domovská stránka > Podpora a servis > Pomoc při nákupu přístroje
Pokročilé hledání
Váš košík je prázdný

Pomoc při nákupu přístroje

Od měřicího přístroje se očekává, že bude mít takové vlastnosti, které umožní ověřit bezpečnost elektrického zařízení alespoň v rozsahu požadovaném příslušnými normami a samozřejmě by měl být cenově přijatelný.

Před výběrem si ujasněte několik otázek, ty spolu probereme v následujících řádcích.

Co bude předmětem revize, v jakých podmínkách bude přístroj používán a jaké veličiny má přístroj měřit?
Revize můžeme v základu rozdělit na revize instalací a rozvaděčů, hromosvodů, nářadí a spotřebičů a strojů.

Každá skupina má specifické požadavky jak na měřenou veličinu, tak na její naměřenou hodnotu, která je považována za vyhovující.
Jejich popis najdete nejlépe v příslušné normě. U spotřebičů je to např. ČSN 33 16 00, u strojů ČSN EN 60204-1 a v případě elektrických instalací např. ČSN 33 2000-6. 
Normy série ČSN EN 61 557 zahrnují požadavky na zkušební zařízení (měřicí přístroje).

K dispozici jsou jednoúčelové přístroje na každou měřenou veličinu samostatně nebo multifunkční přístroje, které jsou schopny změřit velkou část nebo i všechny veličiny pro vybranou revizi.

Příkladem nutnosti pečlivého výběru může být třeba to, že velká část levnějších přístrojů měří pouze základní veličiny a další doplňková měření neumožňuje vůbec nebo s obtížemi. Typickým příkladem může být jednoduchý a relativně levný měřicí přístroj pro kontrolu elektrických spotřebičů, který bez problémů zvládne revize například jednoduchých domácích elektrospotřebičů a ručního elektrického nářadí. Potíže ale nastanou ve chvíli, kdy je třeba provést revizi třeba spotřebiče s pevným připojením (elektrický sporák), třífázového spotřebiče, svářečky a dalších.

Zvláštní skupinou jsou revize na zdravotnických spotřebičích a přístrojích například podle normy ČSN EN 62 353. Taková měření lze provádět jen některými měřicími přístroji nebo za pomoci doplňků, které lze připojit ke standardním revizním přístrojům. Ovšem provádění revizí ve zdravotnictví lze doporučit pouze zkušeným revizním technikům znalým této problematiky.

Jak často budu měřit?
Jde o důležitý údaj. Pokud budu provádět občasná měření a navíc jen některých parametrů, je pravděpodobně výhodnější pořídit si jeden nebo několik levnějších jednoúčelových přístrojů. Budu-li však měřit denně velké množství instalaci či spotřebičů, bude zřejmě výhodnější pořídit si univerzální multifunkční přístroj.

Jaký komfort od přístroje očekávám?
Zde hodně záleží na Vašem postoji. Při použití jednoúčelových a jednodušších přístrojů si musíme naměřené údaje pečlivě zapisovat. Chytřejší přístroje mají vlastní paměť, do které si dokáží ukládat různé množství údajů od naměřených hodnot až po identifikaci měřeného místa a některé i takových podrobností jako je patro, místnost, identifikační číslo spotřebiče. Tím se pak rapidně snižuje nutnost papírových záznamů.
Nejlépe vybavené přístroje mohou připojit třeba čtečku čárového kódu nebo RFID čtečku a dokáží se připojit k počítači, ve kterém pak může vhodný program vést celou databázi měření, historii měření a vytvářet přímo kompletní revizní zprávu.

Jakou má přístroj cenu?
Toto bývá často první a rozhodující parametr. U těchto přístrojů ale nejde o běžné spotřební zboží, měli bychom tedy pečlivě zvážit, jestli levnější přístroje budou pro plánované použití stačit nejen nyní, ale i v budoucnosti, jestli vyhovují příslušným normám a pod. Nezanedbatelným kritériem je také servis a kalibrace. (viz jeden z dalších bodů)
Nízká cena by tedy neměla být rozhodujícím kritériem. Dobře si rozmyslete, než koupíte levný přístroj z bazaru, ze zahraničního e-shopu nebo od neautorizovaného prodejce. O ušetřené peníze později můžete snadno přijít díky problémům se servisem nebo kalibrací. Přístroj ze zahraničního e-shopu také nemusí odpovídat našim místním normám a nemusí být pro měření u nás použitelný.
Naopak vysoká cena některých přístrojů není dána jejich vyšší užitnou hodnotou, ale často se platí značka nebo doplňkové funkce, které opravdu nevyužijete.

Požadavky na přístroj z hlediska norem: 
Základním parametrem je značka CE, neboli shoda produktu s požadavky předpisů EU. Bezpečnost přístroje zajišťuje shoda např. s normou ČSN EN 61010-1. Také by měl přístroj odpovídat těm z výše uvedených norem, podle kterých má měřit. U tuzemských výrobců by toto mělo platit bez výjimky. U přístrojů od autorizovaných dovozců odpovídá za shodu s normami dovozce a deklaruje to i vydáním prohlášení o shodě. Problémové mohou být právě přístroje, které se k nám dostaly jinou cestou (soukromý dovoz, zahraniční e-shopy, dovozci bez autorizace výrobce apod.).

Technické parametry přístroje:
Bývají obvykle specifikovány v návodu. Důležité je si uvědomit, že na webových stránkách prodejců bývá často uvedený pouze výtah základních parametrů. Pokud je pro Vás některý parametr důležitý, bude nutné si ho dohledat v technické specifikaci nebo v návodu daného přístroje.

Potřebná přesnost přístroje:
Všechny přístroje mají definovanou základní chybu měření. Ta platí za přesně stanovených podmínek, obvykle v laboratoři. My však budeme měřit v terénu v širším rozsahu teplot, vlhkosti, za kolísajícího napětí sítě. Za těchto podmínek pak platí tzv. pracovní chyba měření, která může být oproti té základní i několikanásobně větší.
Minimální přesnost měření je v mnoha případech dána přímo normami (např. ČSN EN 61557), nicméně vždy je dobré přihlédnout k okolnostem konkrétního měření. Samozřejmě je možné zakoupit měřicí přístroj, který měří s vysokou přesností a na mnoho platných míst, ale jeho pořízení a následné provozování (servis, kalibrace) by bylo zbytečně drahé.

Mechanické provedení přístroje:
Souvisí s tím, jak často a kde budeme přístroj používat. Pokud budeme provádět revize spotřebičů v kancelářích, můžeme zvolit přístroj k položení na stůl s méně odolnou konstrukcí. Při měření na stavbách zvolíme spíše přístroj s pevnou robustní konstrukcí. Zamyslete se také nad tím, jak často budete měřicí přístroj používat a přenášet a jestli je pro Vás výhodnější zvolit několik jednoúčelových přístrojů nebo jeden multifunkční.

Spolehlivost versus poruchovost přístroje:
Náš měřicí přístroj je pracovním prostředkem, chceme tedy, aby spolehlivě sloužil a nemusel být často v opravě. Bohužel toto kritérium se těžko zjišťuje. Nejlepší v tomto směru je reference od nějakého kolegy revizního technika. Dobrým zdrojem takový informací můžou být servisní organizace. V dnešní době lze získat informace také na různých diskusních fórech na internetu. Zde ale doporučujeme velkou opatrnost, protože některá tvrzení nemusí být důvěryhodná a anonymita diskuzního fóra dává možnost emociálnímu vyjádření názorů.
Nejlepší referencí je spokojenost dalších uživatelů.

Servis a kalibrace:
Dostupnost servisu, jeho cena a rychlost je jedno z nejdůležitějších kritérií. Vzhledem k tomu, že složitější opravy moderních přístrojů již z velké části není možné provádět jinde než u výrobce, je dobré zajímat se především o přístup výrobce nebo dovozce k servisu, a to nejen k opravám, ale také k poradenské službě. Při nákupu měřicího přístroje ze zahraničí nebo prostřednictvím tzv. šedých dovozů je sice možné ušetřit určitou částku, nicméně počáteční výhoda se může změnit v hořkou nevýhodu ve chvíli, kdy je nutná oprava a nebo dostavení tohoto přístroje. Rovněž může být problém se získáním návodu k používání. Oficiální dovozci věnují překladům návodů hodně času a prostředků a proto si svoje know-how dobře hlídají.
Obdobně to platí také pro kalibrace. Revizní přístroj musí být kalibrován a mít sice špičkový přístroj, který pak ale cestuje třeba měsíc po Evropě kvůli opravě nebo kalibraci, kterou umí pouze výrobce, nemusí být zrovna výhodou. Součástí procesu kalibrace může být i nastavení přístroje, ke kterému je ale nutné znát způsob, jakým je možno přepnout přístroj do nastavovacího režimu a nebo mít odpovidající software. I v tomto směru mají tuzemští výrobci a nebo oficiální dovozci velkou výhodu.

Shrnutí
Z výše uvedených bodů je vidět, že před pořízením měřicího přístroje je vhodné věnovat značnou pozornost jeho pečlivému výběru. Pořízení takového přístroje není malá ani krátkodobá investice, proto si zaslouží trochu přemýšlení.

Chcete-li pomoci s výběrem správného přístroje, můžete se obrátit na některého z prodejců měřicí techniky. Seriózní prodejce by Vám měl nabídnout více měřidel, vysvětlit jejich funkce, výhody a nevýhody, na co si dát při měření pozor, kolik stojí servis a kalibrace. Samozřejmě také pracovníci naší společnosti Vám poskytnou všechny dostupné informace, podložené obrovskými zkušenostmi z prodeje, ale také z vývoje a výroby špičkových měřidel. Můžete nás najít na některé výstavě či semináři, kontaktovat nás telefonicky, napsat e-mail a nebo si domluvit návštěvu přímo v naší společnosti. Pokusíme se Vám vybrat přístroj přímo na míru, můžete si ho obvykle také prohlédnout a vyzkoušet.

Pro základní orientaci Vám mohou pomoci i srovnávací tabulky pro často poptávané přístroje naší výroby a z našeho dovozu.

Tabulka srovnání přístrojů REVEX a MDtest.

Tabulka srovnání přístrojů Eurotest (METREL)

Můžete také vyzkoušet vyhledávač produktů Metrel .

Odběr novinek
Naši partneři
  partneri metrel partneri pjp
Spřátelené stránky: partneri rawet