Nacházíte se zde: Domovská stránka > Software > ILLKO Studio > Nejčastější dotazy (FAQ)
Pokročilé hledání
Váš košík je prázdný

Nejčastější dotazy (FAQ)

Práce s programem

V hlavním menu nelze setřídit spotřebiče podle názvu.

Program řadí seznam spotřebičů podle abecedy. Ve stromě je zobrazeno nejdříve ID spotřebiče, proto nelze řazení změnit.

U nově zavedeného spotřebiče nelze ručně nastavit datum příští zkoušky a výsledek zkoušky.

Datum příští zkoušky a výsledek se určuje AUTOMATICKY na základě nejnovějšího data měření a intervalu zkoušek. Pokud se vloží nový spotřebič, je potřeba k němu vložit i nové měření s prázdnými hodnotami (Ctrl+M). Do poznámky lze napsat např. "Výchozí kontrola" apod. Je potom zdokladované, že se prohlídka nového spotřebiče skutečně provedla (i včetně jména pověřené osoby).

Změnily se nebo chybí údaje měřicího přístroje / zkušebního technika. Musí se změny provádět u každého měření zvlášť?

Doporučujeme provést hromadnou úpravu pomocí okna Filtr. Vyberte všechny spotřebiče (Ctrl+A) a přepněte záložku "Měření u vybraných spotřebičů". Zde pomocí filtru nebo seřazení vyberte požadovaná měření a proveďte hromadnou úpravu.

Lze databázi ukládat na síťový disk?

Ano. Musí se ale zajistit, aby k databázi přistupoval v daný okamžik pouze 1 uživatel - při přístupu a uložení databáze dalším uživatelem budou veškeré změny provedené prvním uživatelem ztracené (program nekontroluje uzamčení databáze).

Spotřebič se přesunul k jinému zákazníkovi (tj. do jiné databáze). Jak postupovat?

Vyberte konkrétní spotřebič(e) a exportujte jej do souboru CSV (všechna měření). Soubor CSV neotevírejte! Otevřete jiného zákazníka a tento soubor CSV importujte. Při importování / exportování CSV se přenášejí VŠECHNY údaje beze ztráty.

Předchozí SW uměl automaticky číslovat nové spotřebiče podle předdefinovaného tvaru. Tento program to neumí.

Předchozí SW využíval vlastního nastavení u každé databáze. To přinášelo spoustu problémů. Program ILLKO Studio má pouze globální nastavení, které je stejné pro všechny databáze (soubory). Proto nelze udělat automatické číslování pro každého zákazníka zvlášť s pamatováním poslední hodnoty ID spotřebiče.

V základním stromovém zobrazení není možnost "vše rozbalit / sbalit" a nejsou vidět symboly "plus" a "mínus".

Program je navržený pro optimalizaci paměti RAM - předchozí programy načetly kompletní struktury databáze do RAM (stovky MB) a potom bylo možné tyto funkce využívat. Program ILLKO Studio načte do paměti RAM pouze takovou strukturu záznamů, kterou uživatel vidí na obrazovce.

Licence

Na kolik PC je možné program nainstalovat?

Viz Licenční podmínky, kapitola 5.

Je licence časově omezena?

Není.

Jaké je omezení DEMO verze?

Nelze uložit databázi, tisk / import / export / odeslání / příjem => max. 20 spotřebičů

Odběr novinek
Naši partneři
  partneri metrel partneri pjp
Spřátelené stránky: partneri rawet