Pokročilé hledání
Váš košík je prázdný

REVEXplus USB - detail produktu

REVEXplus USB

IL 2531 - REVEXplus USB

Špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2; ve spojení s adaptérem WELDtest umožňuje kontroly a zkoušky zařízení obloukového svařování podle požadavků normy ČSN EN 60974-4 ed. 3. Výsledky měření jsou přenášeny on-line do připojeného PC; tím se REVEXplus USB stává velmi vhodným zařízením např. pro servisy nebo výrobní linky. Přístroj nemá paměť pro ukládání výsledků měření.

Výrobce: ILLKO, s.r.o.

Funkce a vlastnosti přístroje:

měření:
- izolačních odporů napětím 500 V
- přechodových odporů proudem > 200 mA, rozlišovací schopnost 0,001 Ω
- unikajících proudů metodami: náhradní, ochranným vodičem, rozdílovou; rozlišovací schopnost 0,001 mA
- proudu ochranným vodičem včetně jeho stejnosměrné složky
- dotykových proudů, rozlišovací schopnost 0,001 mA
- unikajících proudů pomocí klešťového přístroje - vhodné pro pevně připojené i trojfázové spotřebiče
- rozdílového proudu a proudu ochranným vodičem u trojfázových spotřebičů s pohyblivým přívodem pomocí trojfázového adaptéru
- činného a zdánlivého příkonu / proudu odebíraného spotřebičem / účiníku
- činného a zdánlivého příkonu / proudu / účiníku pomocí klešťového transformátoru
- síťového napětí
- střídavých veličin metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota)

další vlastnosti:
- řada kontrolních a bezpečnostních funkcí: automatická kontrola připojení PE a přítomnosti napětí na PE, aut. kontrola vysokého unikajícího proudu
- možnost propojení s PC
- kontroly a zkoušky zařízení obloukového svařování ve spojení s adaptérem WELDtest
- měření ve zdravotnictví ve spojení s doplňkem RM 2050.

Co je to unikající proud?

- Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí).
- Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi.
- Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. U spotřebičů třídy I by změřený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.

Propojení s PC: 
REVEXplus USB umožňuje on-line přenášet naměřená data do PC a naopak z PC (příp. ze čtečky čárového kódu připojené k PC) přenášet ovládací povely a textové poznámky do přístroje. REVEXplus USB nemá paměť pro ukládání výsledků měření; výsledky jsou přenášeny on-line do připojeného PC. Tím se REVEXplus USB stává velmi vhodným zařízením např. pro servisy nebo výrobní linky.

Veškeré naměřené hodnoty tedy mohou být přenášeny a ukládány do PC a později dále zpracovány. Lze je např. importovat do textového editoru nebo do programu Excel nebo Open Office. Podporované systémy jsou Windows ve verzi XP SP3, Vista, 7, 8. Přístroj však pravděpodobně bude bez problémů komunikovat i s Windows 2000 a 98(SE).
 
Práce s přístrojem propojeným s PC může probíhat takto:

Po připojení kontrolovaného spotřebiče k přístroji REVEXplus USB napíšete na klávesnici PC označení kontrolovaného přístroje (nebo čtečkou čárového kódu připojenou k PC sejmete čárový kód z evidenčního štítku spotřebiče). Poté běžným způsobem provádíte jednotlivá měření; jejich výsledky se automaticky přenášejí do PC. Podobně postupujete u dalších spotřebičů. Po skončení měření máte v PC uložený soubor s veškerými výsledky, který dle svých požadavků zpracujete.
Veškeré funkce přístroje je možné ovládat povely z klávesnice PC, příp. ze čtečky čárového kódu, která se připojuje mezi klávesnici a PC (REVEXplus USB nemá samostatný konektor pro připojení čtečky čárového kódu!). V dodávané dokumentaci jsou vygenerovány čárové kódy pro ovládání všech funkcí přístroje!
Je rovněž možné vytvořit si svůj vlastní software pro přenos a zpracování naměřených hodnot.

Odběr novinek
Naši partneři
  partneri metrel partneri pjp
Spřátelené stránky: partneri rawet