Pokročilé hledání
Váš košík je prázdný

MultiServicerXD - detail produktu

mi-3325-multiservicerxd

MI 3325 - MultiServicerXD

Profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí elektrických spotřebičů, strojů a rozváděčů. a také instalací. Ideální jako zkušební zařízení do výroby. 

Výrobce: Metrel ®

Tento přístroj je na objednávku.

Upozornění: Dodávaná dokumentace je pouze v anglickém jazyce.

 

Funkce a vlastnosti přístroje:

Kontrola spojitosti ochranného obvodu
Měřicí proud lze volit v hodnotách 200 mA, 4 A, 10 A nebo 25 A. Měřicí proud je střídavý (AC). Při proudu 10 A lze měřit úbytek napětí na měřeném obvodu.
Měření lze provést dvouvodičovou nebo čtyřvodičovou metodou. Je možné vykompenzovat odpor měřicích vodičů.

Zkouška přiloženým napětím
Zkušební napětí střídavé 100 V až 5100 V s kroky 10V, nastavení doby trvání zkoušky 1 až 120 sekund.
Lze naprogramovat průběh zkušebního napětí.

Měření izolačního odporu
Měřicí napětí lze volit v hodnotách 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V. Umožňuje testování varistorů. 

Měření unikajících proudů
Náhradní metodou - měřicí napětí je 110 V AC nebo 230 V AC, 
Rozdílový unikající proud
Proud vodičem PE
Dotykový proud

Měření vybíjecího času
Měří dobu, za kterou napětí na napájecích svorkách spotřebiče po odpojení napájecího napětí poklesne na bezpečnou velikost (např. vybíjení filtrů ve zdroji spotřebiče).

Funkční test
Měří napětí, proud, činný výkon, jalový výkon, zdánlivý výkon, účiník, celkové harmonické zkreslení napětí a proudu kontrolovaného spotřebiče.
Maximální příkon spotřebiče je 3500 W.

Měření impedance poruchové smyčky/sítě a zkratového proudu, měření úbytku napětí ΔU%
Přístroj měří impedanci poruchové smyčky a sítě (včetně impedance mezi dvěma fázemi!). Přístroj umožňuje měřit v obvodu s proudovým chráničem bez vybavení. Pro přesné měření lze připojit A1143 - EURO Z 290 A, MI 3143 Euro Z 440 V nebo MI 3144 Euro Z 800 V. Přístroj má v paměti uloženou rozsáhlou tabulku pojistek, která v kombinaci s nastavitelným koeficientem pro výpočet zkratového proudu umožňuje okamžité vyhodnocení změřené impedance, resp. zkratového proudu s ohledem na jištění obvodu.

Testování proudových chráničů 
Lze testovat proudové chrániče typu AC, A, F, B, B+, PRCD, PRCD-K, PRCD-S, PRCD-3p, PRCD-2p, EV RCD, EV RCM, MI RCD standardní a selektivní s jmenovitým rozdílovým proudem 10 mA až 1000 mA. Test lze provádět jak manuálně, tak automaticky a každý test lze provést celou sinusovkou, kladnou nebo zápornou půlvlnou, některá měření také stejnosměrným proudem. Při testu je prováděno srovnání naměřených vypínacích časů s hodnotami danými normou. Vypínací čas lze měřit těmito násobky IΔN: 1/2, 1, 2 a 5. Dále lze měřit vybavovací rozdílový proud IΔ postupně narůstajícím proudem a dotykové napětí bez vybavení chrániče.

Další vlastnosti:
- Lze používat v sítích TT, TN, IT s napětím 115 V nebo 230 V a kmitočtem 50 Hz nebo 60 Hz.
- Umožňuje provádět měření na svařovacích zařízeních (unikající proudy).
- Lze připojit měřicí adapter A 1460 CE adaptér a pomocí něj provádět automatické postupy měření.
- Ovládání pomocí klávesnice nebo barevného dotykového displeje
- Umožňuje vložit paměťovou kartu microSD s kapacitou až 32 GB.
- Komunikuje s PC pomocí RS 232, USB, Ethernet a Bluetooth pro přenos dat do/z PC a dálkové ovládání přístroje.
- V přístroji lze vytvářet uživatelské účty chráněné heslem.
- Přístroj umožňuje vytváření a používání Auto Sequence® - předem naprogramované postupy měření.
- Nastavitelné mezní hodnoty umožňují automatické vyhodnocování výsledků měření.
- Integrovaná nápověda v přístroji

Odběr novinek
Naši partneři
  partneri metrel partneri pjp
Spřátelené stránky: partneri rawet