Pokročilé hledání
Váš košík je prázdný

MDtest - detail produktu

MDtest

MDtest

Multifunkční přístroj určený k revizím elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických přístrojů dle ČSN EN 62353, ČSN EN 60601-1 ed.2 (částečně) a ČSN 33 1600 ed.2.

Výrobce: ILLKO, s.r.o.

Funkce a vlastnosti přístroje:

Měření:
- izolačních odporů napětím 500 V a 250 V
- přechodových odporů proudem > 1 A, rozlišovací schopnost až 0,001 Ω
- unikajících proudů přístrojové i příložné části náhradní metodou dle ČSN EN 62353, rozlišovací schopnost až 0,0001 mA
- unikajících proudů přístrojové i příložné části přímou metodou dle ČSN EN 62353
- unikajících proudů přístrojové části rozdílovou metodou dle ČSN EN 62353
- unikajících proudů dle ČSN EN 60601-1 ed.2 (částečně)
- unikajících proudů dle ČSN 33 1600 ed.2
stejnosměrné složky vybraných unikajících proudů přímou metodou
- simulace poruchy (odpojení) PE nebo N vodiče u vybraných unikajících proudů
- zdánlivého příkonu / proudu odebíraného spotřebičem
- síťového napětí
- unikajících proudů u trojfázových spotřebičů s pohyblivým přívodem pomocí trojfázového adaptéru
- zdánlivého příkonu / proudu pomocí klešťového transformátoru

Další vlastnosti:
- střídavé veličiny jsou měřeny metodou TRMS (skutečná efektivní hodnota)
- měření vybraných veličin v izolovaných sítích (IT)
- USB konektor pro připojení příslušenství k MDtestu (např. čtečka čárového kódu)
- USB konektor pro připojení PC
- grafický OLED displej (velmi dobře čitelný za různých světelných podmínek)
- odolná foliová klávesnice
- samostatné tlačítko START pro spuštění vybraného měření

Pro usnadnění práce a zvýšení produktivity při revizích el. spotřebičů je MDtest ve spojení s PC software ILLKO Studio vybaven funkcemi:
- vedení databáze spotřebičů a vyhodnocení výsledků revize
- obousměrná komunikace s PC přes rozhraní USB
- paměť až pro 4000 spotřebičů
- označování spotřebičů identifikačními kódy (čárový kód, RFID čip) a jejich identifikace čtečkou
- možnost načtení databáze spotřebičů nebo jejích vybraných částí z PC do přístroje
- možnost aktualizace databáze spotřebičů v PC i v přístroji při revizi
- možnost využití automatických pracovních postupů při revizi
- vyhodnocování výsledků revize přímo v přístroji
- možnost individuální úpravy formulářů v software ILLKO Studio

Přístroj MDtest je vybaven řadou kontrolních a bezpečnostních funkcí:
- kontrolou nebezpečného dotykového napětí na PE kolíku v napájecí zásuvce před zahájením měření
- kontrolou připojení PE kolíku v napájecí zásuvce k vodiči PE před zahájením měření
- trvalou kontrolou velikosti unikajícího proudu v průběhu měření
- kontrolou velikosti odebíraného proudu z napájecí zásuvky MDtestu
- manuální kontrolou správné funkce přístroje

Co je to unikající proud?
- Unikající proud teče mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče (například mezi síťovou a přístupnou částí). 
- Velikost unikajícího proudu ovlivňuje především stav izolace mezi vzájemně izolovanými částmi spotřebiče, ale také kapacitní a indukční vazby mezi těmito částmi.  
- Měřením unikajícího (dotykového) proudu se zjišťuje, jaký proud by protékal tělem člověka dotýkajícího se přístupných (neživých) částí spotřebiče třídy II. U spotřebičů třídy I by změřený unikající proud protékal lidským tělem po přerušení ochranného vodiče.

Kalibrace přístroje:
Přístroj MDtest není zdravotnickým prostředkem ve smyslu Zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích
a ve smyslu Zákona č. 366/2017 Sb a nespadá tedy do působnosti SÚKL.
Viz: Jak často kalibrovat revizní přístroje a kdo stanovuje interval kalibrací?.

Odběr novinek
Naši partneři
  partneri metrel partneri pjp
Spřátelené stránky: partneri rawet