Nacházíte se zde: Domovská stránka > Reklamace
Pokročilé hledání
Váš košík je prázdný

Reklamace

E-shop - Reklamace

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Následující řádky jsou pouze stručným přehledem. Podrobné informace jsou popsány v Obchodních podmínkách.
2. Záruční lhůta na většinu dodávaného zboží je 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není smlouvou stanoveno jinak (např. použité zboží). Záruční lhůta akumulátorů je 6 měsíců od převzetí. Výjimkou jsou některé druhy zboží s omezenou dobou spotřeby, u tohoto zboží končí záruční lhůta uplynutím doby spotřeby.
3. Jako kupující máte právo na bezplatné odstranění vady, projeví-li se během záruční doby vada, za kterou odpovídá Prodávající. Svůj nárok na reklamaci uplatněte u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistíte.
4. Při uplatňování práv ze záruky předložte vyplněný a potvrzený záruční list (byl-li vystaven) s písemnou zprávou, v níž uvedete stručný popis vady a návrh řešení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz). Přiložte také doklad o koupi nebo fakturu (stačí kopii). Dále uveďte svoje kontaktní údaje - jméno, příjmení, adresu, telefonický kontakt a adresu elektronické pošty.
5. Reklamované zboží odešlete zabalené v originálním nebo jiném vhodném obalu (ne na dobírku) na adresu Prodávajícího. Můžete ho předat také osobně v provozovně Prodávajícího.
ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226
678 01 Blansko
O průběhu vyřizování reklamace budete informování na adresu elektronické pošty nejpozději do tří dnů od přijetí reklamovaného zboží Prodávajícím. 
6. Doba vyřízení reklamace je nejvýše 30 dní, po tuto dobu neběží záruční lhůta. Po vyřízení reklamace budete informování na Vaši adresu elektronické pošty a zboží bude odesláno na Vámi uvedenou adresu, případně přichystáno k osobnímu vyzvednutí v adrese provozovny Prodávajícího.
7. V případě zamítnutí reklamace Vám bude zaslána zpráva se zdůvodněním na adresu Vaší elektronické pošty. Vyskytnou-li se náklady s posouzením nebo opravou (po Vašem souhlasu) v případě neoprávněné reklamace, budou Vám naúčtovány.
Záruka se nevztahuje:
- na jakékoliv uživatelsky vyměnitelné pojistky
- na vady zboží způsobené vnějšími událostmi nebo zásahem třetích osob
- bylo-li zboží používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- jestliže bylo poškozeno výrobní číslo nebo záruční plomba
- v případě, že došlo k mechanickému poškození
- pokud závada vznikla vnějšími vlivy např. následkem přírodních jevů, stykem s vodou apod. 
- bylo-li zboži použito pro jiné účely než je uvedeno v Návodu k použití ke konkrénímu přístroji
- na zboží po neoprávněném zásahu, např. byla na zboží provedena jakákoliv úprava neautorizovanou osobou.
8. Prodávající neopovídá za škody způsobené používáním nebo manipulací se zbožím jiným způsobem, než popisuje Návod k použití daného přístroje.
9. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající preferuje řešení případných sporů mimosoudní cestou, pokud to Kupující neodmítne.

 

Odběr novinek
Naši partneři
  partneri metrel partneri pjp
Spřátelené stránky: partneri rawet