Nacházíte se zde: Domovská stránka > Produkty - eshop > Přístroje pro revize elektrických spotřebičů vč. zdravotnických a strojů > CE MultiTesterXA Euro Set - technické parametry
Pokročilé hledání
Váš košík je prázdný

CE MultiTesterXA Euro Set - technické parametry

mi-3394-ce-multitesterxa

MI 3394 EU - CE MultiTesterXA Euro Set

Profesionální přenosný přístroj pro provádění revizí elektrických spotřebičů, strojů a rozváděčů. Ideální jako zkušební zařízení do výroby. Sestava Euro Set se oproti sestavám Standard Set, Line set a Lab set  liší příslušenstvím v sadě, přístroj jako takový je stejný.

Výrobce: Metrel ®

Tento přístroj je na objednávku.

 

Spojitost (200 mA, 4 A, 10 A, 25 A):

Odpor - R

 Rozsah [Ω]  Rozlišení [Ω]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99  0,01  ± (2 % z MH + 2 D)*
 20,0 ÷ 99,9  0,1  ± (3 % z MH)*
 100,0 ÷ 199,9  0,1  ± (5 % z MH)*
 200 ÷ 999  1  Informativní měření

Úbytek napětí (pro proud 10A) - ΔU

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99  0,01  ± (2 % z MH + 5 D)*
 20,0 ÷ 99,9  0,1  ± (3 % z MH)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-4)  0,08 Ω ÷ 199,9 Ω
 Měřicí proud  0,2 A pro R < 8 Ω
 4 A pro R < 1 Ω
 10 A pro R < 0,5 Ω
 25 A pro R < 0,2 Ω
 Napětí naprázdno  < 6V AC
 Kompenzace odporu měř. vodičů  Ano, do 5 Ω

Přiložené napětí střídavé:

Napětí - U

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0 ÷ 1999  1  ± (3 % z MH)*
 2000 ÷ 5990  10

Proud - I

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 Zdánlivý proud
 0,0 ÷ 99,9  0,1  ± (3 % z MH + 3 D)*
 Rezistivní proud
 0,0 ÷ 99,9  0,1  Informativní měření
 Kapacitní proud
 -99,9 ÷ 99,9  0,1  Informativní měření

 

 Výstupní napětí  100 V ÷ 1000 V (-0/+10 %)
 1010 ÷ 5000 V (-0/+5 %) plovoucí výstup
 Zkratový proud  >300 mA
 Výstupní výkon max.  500 VA
 Vypínací čas   < 30 ms 
 (při překročení limitu zdánlivého proudu)

Přiložené napětí stejnosměrné:

Napětí - U

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0 ÷ 1999  1  ± (3 % z MH)*
 2000 ÷ 6990  10

Proud - I

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 0,01 ÷ 9,99  0,01  ± (5 % z MH + 3 D)*

 

 Výstupní napětí  500 V ÷ 1000 V (-0/+10 %)
 1050 ÷ 6000 V (-0/+5 %) plovoucí výstup
 Zvlnění  ± 3 %
 Maximální kapacitní zátěž  2 μF
 Vypínací čas   < 30 ms 
 (při překročení limitu zdánlivého proudu)

Izolační odpor

Odpor - Riso

 Rozsah [MΩ]  Rozlišení [MΩ]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (5 % z MH + 2 D)* pro 50 V, 100 V
 20,0 ÷ 99,9  0,1  ± (20 % z MH)* pro 50 V, 100 V
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (3 % z MH + 2 D)* pro 250 V až 1000 V
 20,0 ÷ 199,9  0,1  ± (10 % z MH)* pro 250 V až 1000 V

 Napětí - Um

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0 ÷ 1200   1  ± (3 % z MH + 2 D)*

 

 Jmenovitá výstupní napětí  50V,  100V, 250 V, 500 V, 1000 V (-0/+10%)
 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-2)  0,08 MΩ ÷ 199,9 MΩ
 Zkratový proud maximálně  2,0 mA

Unikající proudy

Náhradní unikající proud - Ináhr

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (5 % z MH + 3 D)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-16)  0,12 mA ÷ 19,99 mA
 Napětí naprázdno maximálně  50V AC
 Zobrazený unikající proud je přepočítaný na jmenovité síťové napětí 110V nebo 230V

Rozdílový unikající proud - Iroz

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (3 % z MH + 5 D)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-16)  0,19 mA ÷ 19,99 mA
 Vliv proudu zátěže  < 0,02 mA/A
 Kmitočtová charakteristika měřicího obvodu dle EN 61010 - obrázek A1

PE unikající proud - Ipe

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (3 % z MH + 3 D)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-16)  0,12 mA ÷ 19,99 mA
 Kmitočtová charakteristika měřicího obvodu dle EN 61010 - obrázek A1

Dotykový proud - Idot

 Rozsah [mA]  Rozlišení [mA]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (3 % z MH + 3 D)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-16)  0,12 mA ÷ 19,99 mA
 Vliv proudu zátěže  < 0,02 mA/A
 Kmitočtová charakteristika měřicího obvodu dle EN 61010 - obrázek A1

Funkční test

Činný výkon - P

 Rozsah [W]  Rozlišení [W]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (5 % z MH + 5 D)*
 20,0 ÷ 199,9  0,1  ± (5 % z MH)*
 200 ÷ 19999  1  ± (5 % z MH)*
 2000 ÷ 3700  10  ± (5 % z MH)*

Zdánlivý výkon - S

 Rozsah [VA]  Rozlišení [VA]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (5 % z MH + 10 D)*
 20,0 ÷ 199,9  0,1  ± (5 % z MH)*
 200 ÷ 19999  1  ± (5 % z MH)*
 2000 ÷ 3700  10  ± (5 % z MH)*

Jalový výkon - Q

 Rozsah [VAr]  Rozlišení [VAr]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 19,99   0,01  ± (5 % z MH + 10 D)*
 20,0 ÷ 199,9  0,1  ± (5 % z MH)*
 200 ÷ 19999  1  ± (5 % z MH)*
 2000 ÷ 3700  10  ± (5 % z MH)*

Celkové harmonické zkreslení napětí - THDU

 Rozsah [%]  Rozlišení [%]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 99,9   0,1  ± (5 % z MH + 5 D)*

Celkové harmonické zkreslení proudu - THDI

 Rozsah [%]  Rozlišení [%]  Nejistota měření
 0,00 ÷ 99,9   0,1  ± (5 % z MH + 5 D)* pro 0 ÷ 999 mA
 ± (5 % z MH)* pro 1 ÷ 16 A

Účiník - PF

 Rozsah [VA]  Rozlišení [VA]  Nejistota měření
 0,00i ÷ 1,00i   0,01  ± (5 % z MH + 5 D)*
 0,00c ÷ 1,00c 

Kosinus φ - cos φ

 Rozsah [VA]  Rozlišení [VA]  Nejistota měření
 0,00i ÷ 1,00i   0,01  ± (5 % z MH + 5 D)*
 0,00c ÷ 1,00c 

Napětí - U

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0,0 ÷ 199,9   0,1  ± (3 % z MH + 10 D)*
 200 ÷ 264   1  ± (3 % z MH)*

Proud - I

 Rozsah [A]  Rozlišení [A]  Nejistota měření
 0,000 ÷ 0,999  0,001  ± (3 % z MH + 5 D)*
 1,00 ÷ 16,00   0,01  ± (3 % z MH)*

Vybíjecí čas

Vybíjecí čas - t

 Rozsah [s]  Rozlišení [s]  Nejistota měření
 0,0 ÷ 9,9   0,1  ± (5 % z MH + 2 D)*

Špičkové napětí - Up

 Rozsah [V]  Rozlišení [V]  Nejistota měření
 0 ÷ 550  1  ± (5 % z MH + 3 D)*

 

 Jmenovitý rozsah (dle EN 61557-14)  0,8 s ÷ 9,9 s
 Horní limit času  1 s, 5 s
 Prahové napětí  34 V, 60 V, 120 V
 Vstupní odpor   48 MΩ
 Maximání proud zátěže v zásuvce  10 A
 Automatické odpojení při ULNpeak, je-li spotřebič připojen do měřicí zásuvky

Všeobecně

Napájení

 Napájecí napětí, kmitočet  110 V /230V, 50 Hz / 60 Hz
 Tolerance napájecího napětí  ± 10 %
 Maximální příkon bez zátěže  600 W
 Maximální příkon se zátěží v zásuvce  4500 W
 Nadmořská výška  ≤ 2000 m
 Kategorie přepětí   CAT II / 300 V

Kategorie přepětí - měření

 DISCH1 / DISCH2  CAT II / 600 V
 ISO(+) SUB1 / ISO(-) SUB2    CAT II / 300 V
 P1, C1 / P2, C2
 P / S
 TC1

Bezpečnost

 Třída ochrany  1
 VN výstup 5 kV AC, 6 kV DC  Dvojitá izolace
 Stupeň znečištění  2
 Krytí  IP 50 (zavřené víko)
 IP 40 (otevřené víko)
 IP 20 (měřicí zásuvka)
 Pouzdro  Přenosné, otřesuvzdorný plast
 Vstupy INPUTS  DB9 konektor, 24 V max., uzemněno
 Výstupy OUTPUTS  DB9 konektor, NO relé, max. 24 V / 1,5 A  uzemněno

Ovládání

 Displej  4,3" (10,9 cm), 480 x 272 bodů, TFT barevný
 Dotyková vrstva  Kapacitní
 Paměť  Vložená microSD karta
 RS232 interface  Dva porty s DB9 konektorem
 USB  USB 2.0, typ B standard
 Bluethot  Class 2
 Ethernet  Dynamická IP (DHCP), statická IP (ručně)

Ostatní

 Rozměry (šxvxh)  43,5 cm x 29,2 cm x 15,5 cm
 Hmotnost  cca 17,3 kg
 Referenční podmínky  15 °C ÷ 35 °C, 35 % ÷ 65 %, bez kondenzace
 Pracovní podmínky  0 °C ÷ 40 °C, max. 85 %, bez kondenzace
 Skladovací podmínky  -10 °C ÷ 60 °C, max. 80 %, bez kondenzace 

Nejistoty měření jsou platné 1 rok v referenčních podmínkách. Teplotní koeficient mimo referenční rozsah teplot je 0,2 % z MH na 1 °C + 1D.

Pozn.: * MH značí měřenou hodnotu, D značí digit 

Odběr novinek
Naši partneři
  partneri metrel partneri pjp
Spřátelené stránky: partneri rawet