ALF 10

 

ILLKO
Novinky
Produkty
Ceník
Objednávka
Kalibrační služby
Výstavy+semináře
Ke stažení
Software

 

ALF 10 - přístroj pro měření malých odporů proudem 10 A~

  ALF 10

Použití:

- měření úbytku napětí na ochranném obvodu dle ČSN EN 60204-1
- měření malých odporů 0,00 ÷ 1,50 Ω

Popis přístroje:
- ALF 10 je přenosný mikroprocesorem řízený přístroj pro měření malých odporů a úbytku napětí střídavým proudem vyšším než 10A.
- Měření je zahájeno po přiložení měřicích hrotů k měřenému objektu a může být automaticky ukončeno časovačem po uplynutí nastavené doby.
- Na displeji zůstává zobrazena minimální hodnota odporu nebo úbytku napětí.
- Odpor měřicích šňůr je možno zakalibrovat.
- Přístroj zobrazuje velikost měřicího proudu a akusticky i opticky indikuje proud menší než 10 A.
- Lze nastavit průřez měřeného ochranného vodiče; při měření úbytku napětí ALF 10 upozorní na případné překročení povolených hodnot dle ČSN EN 60 204-1.
- Měřené hodnoty i hlášení jsou zobrazovány na velkém podsvětleném alfanumerickém displeji.
- Všechny nastavené parametry zůstávají zachovány i po vypnutí přístroje

Technické údaje:
Rozsahy měření   - přechodový odpor
                               - úbytek napětí
0,00 ÷ 1,50 Ω
0,0 ÷ 4,5 V
Přesnost měření  na všech rozsazích ± (1,5% z MH + 5 D)* -referenční podmínky
± (3% z MH + 5 D)* - pracovní podmínky
Výstupní napětí naprázdno asi 6,5 V~
Zkratový proud > 10 A~
Napájení 230 V ± 10 % / 50 Hz
Displej LCD alfanumerický s podsvětlením
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
Přepěťová kategorie

II

Rozměry asi 155 x 135 x 65 mm
Hmotnost asi 950 g
Přístroj splňuje požadavky norem ČSN EN 61010-1, ČSN EN 60204-1 a norem pro EMC
* MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

Rozsah dodávky: ALF 10, 2 ks měřicí šňůra (1 m a 2,5 m), 2 ks měřicí hrot MH 46/4, kalibrační list, záruční list, návod k používání, kartónový obal

Volitelné příslušenství:
K 10 Koženkové pouzdro pro uložení přístroje
KR 46/20 Krokosvorka

 
  Logo ILLKO Copyright © 1999-2012 ILLKO, s.r.o.
 
 

Změny vyhrazeny.
illko@illko.cz